Rechtsanwalt MMag. Göksel | LAW Wien Burgenland

Çalışma ve Sosyal Hukuku

gücüm

Çalışma
ve
Sosyal Hukuku

Çalışma ve sosyal mevzuat, ücretli, bağımlı kazançlarla ilgili tüm hükümleri, düzenlemeleri ve diğer bağlayıcı düzenlemeleri içerir.
İçerik açısından, bireysel iş kanunu (işveren ve işçi arasındaki ilişki) ve toplu iş kanunu (bir yandan işçi konseyleri ve sendikalar ile işveren ve işveren örgütleri arasındaki ilişki) birbirinden ayrılmalıdır. Çalışma ve Sosyal Hukukun önemli bir unsuru çalışanların korunmasıdır.

Argümanlar ile beraber mahkemeye!

Yasal yardıma ihtiyacınız var mı?

Temyiz Başvurusu

Stratejinizi planlıyoruz!

Türkçe

Tercüme edilen sözleşmeler?

Marka Araştırma

Başka biri yapmadan önce!

Çok Küçük Harfler?

Sözleşmenizi ışığa karşı tutuyorum!

Transseksüel

İş bulamadınız mı?

Adli Çağırma

Benimle gelin!

Call Now